Co když balíček minut nebo SMS vyčerpám?

Pokud v daném měsíci vyčerpáte některý ze svých balíčků volných minut nebo SMS, nic se neděje. Po zbytek dnů v měsíci vám bude účtována každá využitá minuta a SMS za jednotkovou cenu.