Roční smlouva

Uzavřením roční smlouvy nám přislíbíte, že zůstanete po dobu 12 měsíců součástí Šlágr Mobil.

Co smlouva obsahuje?

  • Doba trvání smlouvy = Smlouvu spolu uzavřeme na dobu určitou a to na 12 měsíců (datem uzavření smlouvy je den aktivace tarifu se smlouvou)
  • Minimální měsíční plnění = Během doby trvání smlouvy můžete měnit své balíčky a tarif přenastavovat, ale jeho celková hodnota nesmí klesnout pod hranici minimálního měsíčního plnění.

Minimální měsíční plnění (MMP)

Minimálních měsíčních plnění (dále jen MMP) je u Tarifu Šlágr Stříbrné volání 255 Kč.

Přenastavení tarifu a přechod na jiný tarif

Máte-li uzavřenou smlouvu na dobu určitou, můžete tarif libovolně přenastavit, pokud dodržíte výši MMP. Vaše smlouva se tímto krokem nijak nemění.

Chcete-li přejít na zcela nový tarif, pak můžete, ale pouze v případě nabízíme-li ho ve variantě se smlouvou na dobu určitou. S přechodem na nový tarif se domluvíme na vzniku zcela nové smlouvy s novou dobou trvání a novou výší MMP.

Přechod na tarif bez závazků není během trvání smlouvy možný. Po uplynutí doby 12 měsíců, můžete přejít i na tarif na dobu neurčitou (bez závazků).

Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že ukončíte smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby 12 měsíců, doplatíte jen 20 % součtu měsíčního minimálního plnění zbývajících do konce sjednané doby.

PŘÍKLAD: Do konce smlouvy vám zbývají 3 měsíce a vaše MMP je 255 Kč. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit = 3 * 255 * 0,2 = 153 Kč

Konec smlouvy uplynutím doby 12 měsíců

Jakmile uplyne doba 12 měsíců, přepne se vaše smlouva automaticky na variantu smlouvy na dobu neurčitou (bez závazků). Nedochází k žádnému prodlužování smlouvy (nedochází k autoprolongaci).