Jednorázové slevy na volání (150 Kč)

Na jaké slevy můžete u Šlágr Mobilu narazit?

  • jednorázová sleva na volání ve výši 150 Kč, když zavoláte ihned po odvysílání televizní reklamy
  • jednorázová sleva na volání ve výši 150 Kč na základě letáčku se slevovým kódem, který jste obdrželi na některé z našich akcí (například koncert)
  • jednorázová sleva na volání ve výši 150 Kč ve formě poukázky na našem webu

Kolik slev můžete uplatnit?

Na každou objednávku je možné uplatnit pouze jednu slevu. Tedy máte-li letáček se slevovým kódem a navíc k tomu zavoláte po odvysílání televizní reklamy, můžete uplatnit pouze jednu z těchto slev ve výši 150 Kč (nikoli obě ve výši 300 Kč).

Jak slevu uplatníte?

Během objednávky (například po telefonu) sdělte operátorovi, že chcete uplatnit slevu. Slevu nelze uplatnit na již aktivní službu.

Kdy a jak slevu dostanu?

Jednorázová sleva na volání je přiznána v případě, že uhradíte dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Příklad

V březnu máte nárok na připsání odměny 150 Kč, ale provolal jste jen 100 Kč. V takovém případě vám v březnu nepřijde faktura a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provoláte opět 150 Kč a na faktuře uvidíte, že vám z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatíte jen 100 Kč.