Nevyužité jednotky z balíčků volných minut, SMS a dat se do dalšího zúčtovacího období nepřevádějí.